Ledig stilling som rektor på Trøndertun

Publisert

Trøndertun folkehøgskole ligger i Melhus i Trøndelag. Drøm på alvor er skolens motto. Årlig tar 150 elever på rock, dans, jazz og lyd ett år på Trøndertun for å virkeliggjøre sin drøm. Skolen har gode faglige og sosialpedagogiske resultat og en organisering som gir læring og utvikling for elever og ansatte. Dagens rektor skal gå av og vi søkers hans etterfølger.

Klima, fly og folkehøgskolene, Våre tanker om oppfølging av klimauttalelsen på landsmøtet

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundets landsmøteuttalelse på Skogn folkehøgskole i mai 2019 er en sterk oppfordring til god miljøpraksis. Det var særlig studiereisene og transport med fly som fikk fokus, med uttalelsens oppfordring om å fjerne stedsnavn for målet for studieturer på linjenavn og at hver linje høyst skulle ha én studietur med fly.

Statsbudsjett uten kutt

Publisert/Oppdatert

Statsbudsjettet: Midler til etter- og videreutdanning og økt studiefinansiering til 10. måneder for folkehøgskolen er ikke tilgodesett forslaget i til statsbudsjett som ble lagt fram av regjeringen 7. oktober. Nye Ørskog /Sjøholt folkehøgskole ligger inne med midler til oppstart i august. Det er nå en flertallsregjering som legger frem budsjettet, noe som betyr at handlingsrommet for endringer/justeringer er betydelig mindre enn slik det var i fjor da regjeringen var avhengig av å inngå forlik i stortinget. Det er ingen kutt i det framlagte budsjettet for folkehøgskolene.