Klimasatsing på Sandefjord folkehøyskole – Skiringssal

Publisert/Oppdatert

Mange folkehøyskoler har i tråd med landsmøtet allerede valgt å redusere antall flyreiser for å signalisere et grønt skifte. Sandefjord folkehøyskole, Skiringssal, valgte i tillegg å vie en hel uke til bevisstgjøring om klimaeefekter og FNs bærekraftsmål. Et av virkemildene var et heldags klima-rollespill parallelt med toppmøtet i Madrid.

Svært god respons på det nye søknadsskjemaet

Publisert/Oppdatert

Det nye søknadsskjemaet på folkehogskole.no har blitt meget godt mottatt av både folkehøgskolene og søkerne.

Folkehøyskole er internatliv og spennende opplevelser , men hva er egentlig intensjonen

Publisert/Oppdatert

I den tidligere omtalte masteroppgaven «Fri som i frilynt» (2018) fremkom det jo at Grundtvigs skoletanker fortsatt er aktuelle. Derfor blir resultatet av denne undersøkelsen nå også testet i praksis. Det begynte tidlig i 2019 med en ganske omfattende reisevirksomhet på kryss og tvers i landet, medbragt foredrag og seminarer inspirert av Grundtvigs skoletanker - slik de kan komme til uttrykk i folkehøyskolene i dag.

Hjelp meg å bli et godt menneske – om folkehøgskolens verdi for generasjon depresjon

Publisert/Oppdatert

Kunst og kreativitet skaper unike rom for et prosessorientert prestasjonsfokus, for refleksjon, samarbeid, forståelse og utvikling. Som første folkehøgskole i Norge starter vi på Solbakken derfor opp en linje med bakgrunn i teaterpedagogikk – teaterterapi og psykososial forskning. Lær om hvordan teater kan gjøre verden bedre, påvirke samfunnet og bidra positivt i menneskers liv - dette forteller Siri Thorson ved Solbakken folkehøgskole.