Hjelp meg å bli et godt menneske – om folkehøgskolens verdi for generasjon depresjon

Kunst og kreativitet skaper unike rom for et prosessorientert prestasjonsfokus, for refleksjon, samarbeid, forståelse og utvikling. Som første folkehøgskole i Norge starter vi på Solbakken derfor opp en linje med bakgrunn i teaterpedagogikk – teaterterapi og psykososial forskning. Lær om hvordan teater kan gjøre verden bedre, påvirke samfunnet og bidra positivt i menneskers liv - dette forteller Siri Thorson ved Solbakken folkehøgskole.

Å være et individ i et fellesskap

– Her på Solbakken, etter 13 år i det vanlige norske skoleverket, får jeg rom til å utvikle meg selv og de kreative sidene mine, sier Ingeborg. – Nå har jeg tid til å skrive ned ideer og tanker om kvelden. Det hadde jeg ikke på videregående, da satt jeg med lekser og pugget til prøver. Det er morgensamling på Solbakken Folkehøgskole. 19 år gamle Ingeborg forteller om opplevelsen sin av skoleåret så langt. Flere av Ingeborgs medelever fra ulike deler av landet, nikker. Mot slutten av morgensamlingen velger Ingeborg dagens sang. Alle reiser seg. Alle er sammen om enda en god opplevelse. Alle er individer i et fellesskap der de endelig kan og tør å slappe av litt, og der de kan prøve og feile.

Hensyn og medmenneskelig respekt

Fra morgensamlingen går elevene videre til Mindfullness -time og til timen: Livet. Elevene kommer med hverdagslige eksempler på hvordan de har opplevd og lært mer om empati, selvstendighet og ansvar i løpet av månedene på skolen. – Jeg har ikke vært vant til å vise hensyn til så mange andre før, sier den ene. – Jeg har aldri hatt så mye kjærlighet rundt meg, sier den andre. – Bra, sier jeg som lærer og håper elevene tar med seg respekten for andre og viktigheten av å bidra til fellesskapets beste videre i livet. Bra, tenker jeg og er sjeleglad for at søkertallene til folkehøgskolene øker.

Som folkehøgskole har vi på Solbakken mulighet til å bidra til at generasjon prestasjon og press ikke blir generasjon depresjon og stress. Ingeborg og hennes jevnaldrende trenger ro og kunnskap som kan føre til grunnleggende trygghet og inspirasjon. Folkehøgskolene er en tilrettelagt arena der elevene kan og i høy grad må være gode medmennesker.

Teater, samfunn og solidaritet

På Solbakken tar vi elevene våre på alvor og forsøker å gi mer innsikt enn informasjon. Vi vil få de unge voksne litt ut av den sosiale medier-bobla og vise at det finnes alternative måter å få fram meningen sin på enn en narsissistisk tweet eller videosnutt på 10 sekunder.

Kunst og kreativitet skaper unike rom for et prosessorientert prestasjonsfokus, for refleksjon, samarbeid, forståelse og utvikling. Som første folkehøgskole i Norge starter vi på Solbakken derfor opp en linje med bakgrunn i teaterpedagogikk – teaterterapi og psykososial forskning: Teater, samfunn og solidaritet. – Lær om hvordan teater kan gjøre verden bedre, påvirke samfunnet og bidra positivt i menneskers liv gjennom et år på Solbakken, skriver vi i presentasjonen om linjen. Samfunnet vårt trenger engasjerte og ikke minst reflekterte og trygge samhandlende unge mennesker. Ingeborg trenger ro og rom til å videreutvikle tankene og ideene sine. For 18-19-åringer er et år på folkehøgskole en personlig investering for framtiden. For oss andre er det å anbefale et år på folkehøgskole en investering for fellesskapet og for samfunnet.

Av Siri Thorson

—————

Siri Thorson (1988) har en mastergrad i drama og teater med fordypning i psykososial helse og flerkulturell pedagogikk. Siri har jobbet med kreative og pedagogiske prosjekter i Palestina, i flyktningleirer i Libanon, på et barnehjem i Nicaragua og i townshiper i Sør-Afrika. Hun har også skrevet boken Frihet på vent. Å leve i en flyktningleir, basert på historier fra mennesker i flyktningleirer i Libanon.