Klima, fly og folkehøgskolene, Våre tanker om oppfølging av klimauttalelsen på landsmøtet

Folkehøgskoleforbundets landsmøteuttalelse på Skogn folkehøgskole i mai 2019 er en sterk oppfordring til god miljøpraksis. Det var særlig studiereisene og transport med fly som fikk fokus, med uttalelsens oppfordring om å fjerne stedsnavn for målet for studieturer på linjenavn og at hver linje høyst skulle ha én studietur med fly.

Vi er glad for denne uttalelsen, og den er bra på flere måter. Den bidrar til fokus på det generelle miljø- og klimaengasjementet i folkehøgskolen. Den bidrar til å sette fokus på og stille spørsmål ved egen reisevirksomhet. Og uttalelsen var tiltaksrettet og oppnåelig. Miljøsaken har fram til nå vært preget av hårete klimamål, og i mindre grad vært preget av gjennomføringsevne. Disse tiltakene med de frister som er satt, bør være realistisk å gjennomføre.

Folkehøgskolekatalogen har de siste årene lignet en reklamekatalog for et reiseselskap med fjerntliggende land som reisemål. Til steder der den eneste praktiske reisemåte er flyreiser. Og vi reiser massivt med fly. Samtidig har folkehøgskolene hevet miljøfanen høyt. Med rette har vi blitt kritisert for dobbeltmoral. Vi er de første til å ta selvkritikk for denne utviklingen på egne skoler. Vi har selv arbeidet med å gjøre egne skoler attraktive gjennom å aktivt profilere studiereisene. Vi må erkjenne at vi har vært med på det som spissformulert kan uttrykkes som «race to the bottom».

Tidligere praksis får vi ikke gjort noe med. Derimot har vi mulighet til å gjøre noe med nåtiden og fremtiden. I tråd med miljøoppvåkningen til den yngre generasjonen, og den nødvendige utålmodighet de viser i miljø- og klimasaken, kan heller ikke vi utsette miljøinnsatsen, eller overlate miljøtiltakene til de andre. Det er nå det gjelder, og vi må handle nå.

Miljøperspektivet er etter vår mening den viktigste årsaken til at vi skal nedtone reisemål og redusere flyreiser. Men i tillegg ønsker vi å problematisere konkurransen skolene imellom. Reiser kan være attraktivt for potensielle elever, og de skolene med mest spennende reiser kan ha et konkurransefortrinn. I redsel for å miste elevgrunnlaget, vil den enkelte skole derfor kunne være tilbakeholdende til å endre egen praktisering og markedsføring av studieturer. Dette er forståelig, men er verken bærekraftig i et klimaperspektiv eller redelig overfor de skolene som i praksis nedtoner og reduserer studiereisene.

Vi mener at uttalelsen fra landsmøtet bør fungere normgivende, og noe hver enkelt skole skal strekke seg etter. Uttalelsen har gitt skolene praktiske og gjennomførbare mål som alle skolene kan arbeide mot. Hvis vi gjør dette sammen, vil det i vesentlig grad ikke være konkurransevridende. Vi oppfordrer derfor hver enkelt skole til å ta ansvar for fellesskapet for skolene samlet, og fjerne stedsnavn for målet for studieturen, og kun foreta én reise med fly i løpet av skoleåret.

Vi bør gjøre oss attraktive ved å synliggjøre helt andre sider av innholdet på den enkelte folkehøgskole. Og for mange elever vil attraktiviteten ligge i å nettopp være en miljøvennlig skole. Og vi må selvsagt ha miljø- og klimabevissthet i den helhetlige driften av skolen og i undervisningssammenheng forøvrig.

Hvis vi selv ikke klarer å gjennomføre denne selvjustisen, står vi i fare for å miste myndighetenes støtte, som igjen kan ha negativ effekt på bevilgningene til folkehøgskolene. Vi må ta lærdom av kortkursstøtten og inndragningen av denne, som delvis kan forklares gjennom misbruk av kortkursstøtten. Hvis vi selv ikke tar grep, vil andre ta grep for oss, med større negative konsekvenser enn vi liker å tenke på.

Når det er uttrykt, vil vi også slå et slag for reising som metode for læring. Det er en del av det Grundtvigske dannelsesprosjektet og utviklingen av den enkelte å bli kjent med og forstå samfunnet, og bli kjent med verden utenfor vår egen del av verden. Dannelsesreisen er rotfestet i den frilynte folkehøgskolen. Opphold i andre deler av verden og den reisen den krever, vil fortsatt være viktig for oss.

Vi skal ikke slutte å reise. Men det er mange måter å reise på. Og det er mange gode og spennende reisemål med kortere geografisk avstand. For flere linjer vil flyreise også vurderes å være nødvendig for det faglige innholdet. Og vi kan velge en lang og faglig innholdsrik reise framfor flere korte reiser. Kanskje vi med å etterleve uttalelsen og etterhvert ha enda høyere mål, klarer å halvere antall flyturer i regi av folkehøgskolene.   I arbeidet med klima og miljø står vi foran store utfordringer. Noen har allerede tatt større grep, som Buskerud folkehøgskole, som totalt har valgt bort flyreiser på sine studieturer. Vi trenger skoler som går foran. Vi andre bør komme etter.

Lars Waade, rektor Skogn folkehøgskole

Per Kristian Dotterud, rektor Sund folkehøgskole