Ledig stilling som rektor på Trøndertun


Trøndertun folkehøgskole ligger i Melhus i Trøndelag. Drøm på alvor er skolens motto. Årlig tar 150 elever på rock, dans, jazz og lyd ett år på Trøndertun for å virkeliggjøre sin drøm. Skolen har gode faglige og sosialpedagogiske resultat og en organisering som gir læring og utvikling for elever og ansatte. Dagens rektor skal gå av og vi søkers hans etterfølger.

Trøndertun folkehøgskole søker rektor

Trøndertun folkehøgskole ligger i Melhus i Trøndelag. Drøm på alvor er skolens motto. Årlig tar 150 elever på rock, dans, jazz og lyd ett år på Trøndertun for å virkeliggjøre sin drøm. Skolen har gode faglige og sosialpedagogiske resultat og en organisering som gir læring og utvikling for elever og ansatte. Dagens rektor skal gå av og vi søkers hans etterfølger.

Oppgavene

Rektor er skolens øverste leder med ansvar for den pedagogiske, økonomiske og administrative virksomheten. Rektor skal initiere og lede skolens strategiprosesser, utvikle en positiv organisasjonskultur og et godt psykososialt arbeidsmiljø. Rektor er sekretær for styret, forbereder styresaker og iverksetter styrevedtak. Rektor representerer skolen utad og skal profilere og posisjonere Trøndertun nasjonalt og internasjonalt.

Personen

Vi ønsker en visjonær og inspirerende person med pedagogisk kompetanse og erfaring fra kulturfeltet. Rektors arbeid skal understøtte skolens kjernevirksomhet; gode fagtilbud innen musikksjangerne rock, pop og jazz samt dans forstudium.

Rektor er ansvarlig for kommunikasjon med ansatte, myndigheter og beslutningstakere. Gode samarbeidsevner, erfaring fra endringsprosesser og ledelse blir vektlagt. Rektor skaper tillit gjennom åpenhet, dialog og invitasjon til medvirkning. Samtidig må rektor klare å prioritere, fatte beslutninger og besitte gjennomføringsstyrke.

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjonsordninger

Vilkårene

Rektor ansettes i fast stilling med tiltredelse 01.06.2020. Lønns- og arbeidsvilkår følger avtale med Styret for Trøndertun folkehøgskole.

Rektor rapporterer til styret.

Søknad og CV sendes til rektor@trondertun.no

Søknadsfrist 30.10.19

Spørsmål om stillingen: Rektor Ronald Nygård, tlf. 922 65 620/72 85 39 50, epost: rektor@trondertun.no