Høring: Utkast til ny folkehøgskolelov

Kunnskapsdepartementet har nå, 24. juni, lagt fram et høringsnotat med forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til
folkehøyskoleloven. Høringsinnspill må være departementet i hende innen 20.oktober 2024.

Etter at høringen er over vil Kunnskapsdepartementet gjennomgå alle høringssvar og vurdere om det er elementer i forslaget de ønsker å endre før de sender over det endelige forslaget til ny folkehøgskolelov til Stortinget. Stortinget vil trolig få lovforslaget til behandling rett før påske med avgivelse fra Utdannings- og forskningskomiteen i mai og vedtak i Stortinget i juni 2025. Når Stortinget får det endelige forslaget til ny folkehøgskolelov, vil vi sende dette til dere. Da er det Utdannings- og forskningskomiteen som er høringsinstans.

Alle folkehøgskoler oppfordres til å sende inn et høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet, også enkeltpersoner kan respondere på forslaget.

Høringsnotat
Forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til
folkehøyskoleloven

—————-

I en kort pressemelding fra Folkehøgskolerådet sier de:

Utkast til ny folkehøgskolelov: – Spennende arbeid framover

Mandag 24. juni sendte Kunnskapsdepartementet utkast til ny lov om folkehøgskolen på høring. Høringsfristen er 20. oktober. – For oss er det viktig at folkehøgskolene får beholde friheten og egenarten til dette fantastiske skoleslaget, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.
Alle folkehøgskoleorganisasjonene og alle folkehøgskolene vil nå gjennomgå lovforslaget nøye og skrive sine høringssvar før fristen den 20.oktober. – Nå skal vi bruke sommeren og høsten til å sette oss godt inn i forslag til ny lov og komme med grundige tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet legger fram sitt endelige forslag for Stortinget antakelig ved påsketider i 2025. – Vi regner med en god prosess og at sektorens innspill tas på alvor, sier Tingelstad Wøien.

Viktig skoleslag – Regjeringens utkast viser at de mener folkehøgskolene er et viktig skoleslag. Det er en spennende satsing på folkehøgskolen. Folkehøgskole er, og skal være et fritt skoleslag uten for mange statlige føringer for innholdet. Det er det som skiller oss spesielt ut i utdanningssystemet, sier Tingelstad Wøien. – Vi er glade for at myndighetene til nå har anerkjent og verdsatt verdien av vårt utdanningstilbud og regner med at det vil fortsette i framtida, sier hun.