Utvalg for praktisk personale

Mandat for utvalg for praktisk personale

Utvalg for praktisk personale er en intern interessegruppe for praktisk personale i Folkehøgskoleforbundet og referansegruppe for styret i Folkehøgskoleforbundet.

Utvalget skal være en idéskaper generelt overfor Folkehøgskoleforbundet og skoleutviklingsarbeidet, på det praktiske personalets vegne.

Utvalget skal være fagpolitisk organ, og rådgivende organ i personalpolitiske saker for det praktiske personalet i folkehøgskolen/Folkehøgskoleforbundet.

Utvalget deltar i planlegging og evt. gjennomføring av samling for praktisk personale.

Utvalget kan foreslå endringer i mandatet overfor styret i Folkehøgskoleforbundet.

Virkningstid og valg.

Utvalget består av fire medlemmer som oppnevnes av styret i Folkehøgskoleforbundet. Disse er:

Mona Danielsen, Pasvik, kontorleder
Lisbeth Østby, Renholder og kjøkkenassistent, Hadeland folkehøgskole
Renate Vik Vatlestad, Internatleiar, Sogndal folkehøgskule
Kjetil Viken, Kjøkkenleder, Ringerike folkehøgskole

Medlemmene er valgt for to år om gangen, to og to forskutt (overlapp).

Utvalget konstituerer seg selv.

Møter og rapportering

  • Utvalget rapporterer til styret i Folkehøgskoleforbundet.
  • Utvalget har minimum to møter pr år, hvorav ett har innlagt felles møte med forbundsstyret. Utvalget møtes ellers etter behov, evt. via e-møter.

Økonomi

  • Som medlem i utvalg for praktisk personale er man tillitsvalgt i Folkehøgskolefrobundet. Skolen kan kreve refundering av evt. bruk av vikarer for møtetid i utvalget.
  • Folkehøgskoleforbundet dekker nødvendige reise- og forpleiningsutgifter i forbindelse med møtene i utvalget.

Revidering

  • Mandatet bør i hver periode, annen hvert år, tas opp til vurdering av styret i Folkehøgskoleforbundet med innspill fra utvalget.

 

 

Kalender