Partene i KS-lønnsoppgjøret startet 15. april 2024. Fv. Geir Røsvoll i Unio kommune, Tonje Leborg, Akademikerne, Mette Nord, LO kommune, Trond Ellefsen, YS og Tor Arne Gangsø, KS. Foto: Unio

Partene i KS-lønnsoppgjøret: Fv. Geir Røsvoll i Unio kommune, Tonje Leborg, Akademikerne, Mette Nord, LO kommune, Trond Ellefsen, YS og Tor Arne Gangsø, KS. Foto: Unio

Enighet i lønnsoppgjøret i KS

Det er avtalt en ramme for årslønnsveksten på 5,2 prosent, som er det samme som ble avtalt i frontfaget. Beregnet prisvekst i 2024 er på 4,1 prosent, noe som betyr at ansatte er sikret reallønnsvekst i år.

Lærere og IKV-ansatte som er plassert i garantilønnstabellen, får sentrale tillegg på mellom 22.000 og 37.000 kroner med virkning fra 1. mai.

I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt å sette av 1,1 % til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. oktober 2024.

Ledere i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7458, 7459, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 4,1 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2024, med virkning fra 1. mai.

Kalender