Bestill sangbøker til skolestart

I nært samarbeid med Cappelen Damm ga vi i 2021 ut ny sangbok.

Vi har delt det før, men deler igjen noen ord fra Sangboknemda:

Sang er viktig!
Sang utløser lykkehormoner, dopaminer og endorfiner. Sang sammen med andre styrker følelsen av
felleskap. Elever som søker seg til folkehøgskolen har stor sannsynlighet for å treffe sangglade ansatte
som gjerne synger på morgensamlinger, fester, seremonier, hytteturer, møter og i alle slags
undervisningssituasjoner der det er mulig. «Norsk sangbok» har en sentral plass i dagliglivet på mange
folkehøgskoler og i andre sangglade miljøer. Denne utgaven av boka ønsker å støtte opp om dette. Ei
sangnemd med 4 medlemmer som alle har lang erfaring med sang både i og utenfor Folkehøgskolen
har gjort utvalget i denne boka. Fokuset har vært på norske og nordiske artister, komponister og
tekstforfattere. I kategorien musikal, som fremdeles har internasjonalt repertoar, har vi ønsket å finne
oversettelser til norsk og nynorsk. Slik sett er det blitt i enda større grad en «Norsk sangbok.»

 

Bestill bøker ved å sende en e-post til fredrik@folkehogskole.no.

FHF gir over 100,- i avslag pr bok, det gir en pris på 575,-

Dersom vi skal garantere at skolen mottar bøkene til skolestart må vi ha bestillingen senest 19. juli. 

Kalender