Språkrådet: Tegnspråkprisen til Ål folkehøgskole

Publisert

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve får tegnspråkprisen 2020 for innsatsen med å skape en tegnspråklig arena for både barn og voksne. Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse som ble opprettet av Norges Døveforbund, og skolen åpnet dørene offisielt i mars 1974. Stedsnavnet Ål har fått et eget betydningsinnhold for tegnspråklige, både i Norge og i andre deler av verden. Ål representerer tegnspråk, kommunikasjon, identitet, tilhørighet, fellesskap og stolthet over eget språk og egen kultur.

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Publisert/Oppdatert

Gå høsten i møte med siste nummer av magasinet Folkehøgskolen. Sagatun, Norges første folkehøgskole, på Hamar, - renoveres for titalls millioner. Vi har tatt prosjektet i øyesyn. Turid Ulven møter Johan Lövgren til samtale om folkehøgskolens verdigrunnlag. På Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker møtte nye lærere og ledere i folkehøgskolen til kursdager på Folkehøgskoleuka 2020. Arild Mikkelsen undersøker folkehøgskolen som demokratisk læringsarena, mens Brita Phuthi utfordrer oss i sin artikkel; Om institusjonalisert rasisme - og min og din rolle. Dette og mye mer i det 56-siders magasinet. God lesning!

CHRISTIAN TYNNING BJØRNØ SLUTTER

Publisert/Oppdatert

Daglig leder og sekretær i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø (34) har sagt opp sin stilling etter snart tre år i Øvre Vollgate. Han kom inn i folkehøgskolen 1. februar i 2018 og runder av sitt arbeid i skoleslaget i desember. Nå går han inn i ny jobb med ansvar kommunikasjon og samfunnskontakt i et eiendomsselskap.

Arbeidslivet: Ansattes representant i styret

Publisert/Oppdatert

Ansatte i folkehøgskolen er gjennom folkehøgskoleloven sikret representasjon i skolens øverste organ – styret. Loven gir ansattes styrerepresentant både tale-, forslags- og stemmerett. Bare rett og rimelig, vil nok mange ansatte tenke, og bruke sin innflytelse ved å velge et medlem til styret.

Se nordisk webinar

Publisert/Oppdatert

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) med nettverksgruppen «Bærekraftig utvikling» arrangerte 12. august et nordisk webinar om demokratisk dannelse, bærekraft og folkehøgskolepedagogikk. Geir Ertzgaard bidro inn i dette seminaret og det ble ledet av Brita Phuthi. Nå kan du få med deg opptak av webinaret her.

Store steg framover for Stord folkehøgskule

Publisert

Om alt går etter planen, så opner Stord Folkehøgskule dørene sine i august 2021. Stord ligg midt mellom Bergen og Stavanger, i hjarta av Sunnhordland. Skulen skal attpåtil ligge i Leirvik sentrum. Det vert ein urban folkehøgskule.

Utlysning av stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling

Publisert

Folkehøgskoleforbundet utlyser en fast 50 % stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling med søknadsfrist 4. september 2020 og tiltredelse 1. januar 2021 med arbeidssted i Oslo.

Blikk fra kaikanten – Hurtigruta

Publisert

Det er farlig å beskjeftige seg med dagsaktuelle saker i ei spalte som dette. Spennet mellom deadline og publisering er en halv mannsalder, og på den tida kan ekteskap ha gått i oppløsning og nasjoner blitt ruinert. Derfor gjør man lurt i å holde seg til de evige anliggender, som for eksempel dødssyndene. Eller kapitalismens forfall. Eller en kombinasjon av begge deler?

Folkehøgskole nå og i fremtiden

Publisert/Oppdatert

Dr. theol Tor Aukrust holdt et foredrag på rektormøtet i 1967 med tittelen: «Dagens ungdom i morgendagens samfunn – en utfordring til folkehøgskolen». Han hevdet at tradisjonen fra Grundtvig og Bruun var mer gyldig enn noen gang, men at den måtte møtes av samtidas utfordringer.

Musikkanmeldelse: Kjetil Hallre ute med ny EP

Publisert/Oppdatert

De fire sangene som er samlet på EP-en «Oppover Nedoverbakke» er en del av et soloprosjekt hvor Kjetil Hallre skriver, arrangerer, synger, spiller (alle instrumenter!), og produserer låtene selv. En krevende øvelse, som er med på å gi akkurat det lydbildet og musikalske utrykket artisten ønsker seg. Kjetil, som tidligere har spilt i flere band blant annet i London og Madrid, er i dag en høyt verdsatt lærer ved Ringerike Folkehøgskole.