Folkehøgskolerådet må styrkes

Publisert

Allerede tilbake på åttitallet var det oppe til diskusjon at folkehøgskolerådet måtte styrkes. Den gang gikk rådsansvaret på rundgang mellom organisasjonene. Odd Arild Netland ble den første heltidsansatte i Folkehøgskolerådet, som sekretariat i 1996. Senere kom det en stilling som internasjonal sekretær i halv stilling i 2005.

ELEVMEDVIRKNING, SKOLEUTVIKLING OG DEN LIKEVERDIGE SAMTALEN

Publisert

«Fokusgruppene er kommet for å bli,» sier rektor Ingvild Tollehaug Jevne på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. «Det er spennende å redesigne evalueringen i folkehøgskolen og sette elevdemokrati og elevdeltagelse i fokus.»

Kamp om ledervervet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

På landsmøtet i Sogndal fra 31. mai til 2. juni skal Folkehøgskoleforbundet velge ny leder. Live Hokstad gir seg etter to år i rollen. Valgnemda innstiller på to lederkandidater - det er Einar Opsvik (61), rektor ved Møre folkehøgskule, og Kristian Lund Silseth (60), rektor på Nordmøre folkehøgskule. Begge har lang fartstid i skoleslaget og har hatt ulike verv i Folkehøgskoleforbundet gjennom mange år. Vi har stilt dem noen spørsmål for å bli bedre kjent med hva de brenner for og vil bidra med inn i organisasjonen.

Studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert

Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge (USN), utarbeidet i samarbeid mellom FHF, NKF og USN. Studiet er skreddersydd for deg som jobber i folkehøgskolen, og gir innsikt i folkehøgskolepedagogikk, og kan være første skritt på veien mot formell undervisningskompetanse.

Utstilling – Siri Skjerve: AS WE EVOLVE

Publisert/Oppdatert

Siri Skjerve (41) holder nå sin første separatutstilling, ved Møre & Romsdal kunstsenter. Siri har vært kunstlærer ved Ringebu og Nordmøre folkehøgskoler. Hun satt også fire år i styret i Folkehøgskoleforbundet – fra 2013 til 2017. De siste årene har hun undersøkt det konseptuelle potensialet i naturgarvet skinn som kunstnerisk materiale. Skinnene kommer i hovedsak fra Todalen, der Skjerve bor og jobber.

Debatt – Vitalisme: Tilsvar til Arild Mikkelsen

Publisert

I forrige nummer av Folkehøgskolen publiserte jeg første del av en artikkel om vitalisme og antroposofi,  og som får sin fortsettelse i neste nummer. (Nr. 2 – 2021)  En av dem som har skrevet et tilsvar til artikkelen er Arild Mikkelsen. Jeg vil først få takke Arild for tilsvaret, og særlig for inspirasjonen historieboken, Frihet til å lære fra 2014, har gitt meg. Under min gjennomlesning av sisteutkastet til bokmanuset hans - tror det var i 2013, oppsto inspirasjonen til mitt varige engasjement i vitalismetemaet.

Forsvarlig arbeidstidsordning i folkehøgskolen

Publisert

Arbeidsmiljøloven (AML) har som formål at arbeidstakere har en arbeidstid som ikke påfører dem unødvendig helsemessige og sosiale belastninger. For å sikre arbeidstakere nok hviletid og fritid, heter det at de skal ha minst 11 timers arbeidsfri i løpet av 24 timer, og en periode på minst 35 timers sammenhengende arbeidsfri i løpet av en uke.  

Reisemålene er ute av linjenavnene, men det er nå vi virkelig må handle!

Publisert

Vi har på mange måter fått dra hjelp av koronaen til å begrense reisevirksomheten i folkehøgskolen. Men nå når vi forhåpentligvis begynner å se enden på en periode med store reiserestriksjoner, er det vi virkelig må ta ansvaret med å begrense flyreisene i folkehøgskolen.

Folkehøgskole for alle? Maja Lie Opdahl i Unge funksjonshemmede utfordrer folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Statsviteren Maja Lie Opdahl kom til Unge funksjonshemmede for to år siden. Som prosjektleder har hun benyttet tiden godt og «spydd» ut rapporter som fronter at folkehøgskolen må tenke på mangfoldet, på likestilling. Siste rapport ut er en veileder til norske folkehøgskoler om inkludering av funksjonshemmede ved norske folkehøgskoler.

Siste møte for Live Hokstad i Folkehøgskolerådet

Publisert

Folkehøgskolerådet hadde møte på Danvik folkehøgskole i 10. mars. Live Hokstad går av som leder Folkehøgskoleforbundet i juni, derfor var dette hennes siste møte i rådet. Det var leder Gunnar Birkeland som takket henne for hennes brennende engasjement i Folkehøgskolerådet til det beste for hele folkehøgskolelandskapet og sa at han hadde satt stor pris på hennes klare meninger.