Nå har Angelina overtatt som generalsekretær

Publisert

Angelina K. Christiansen overtar fra i morgen lørdag 1. desember som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet. Alle henvendelser skal nå rettes til henne. Angelina nås på:

Angelina, vår nye generalsekretær fra årsskiftet

Publisert

Ved årsskiftet overtar Angelina K. Christiansen som Folkehøgskoleforbundets nye generalsekretær etter Knut Simble som etter 13 år går av for alder. Angelina er 49 år, født og vokst opp i Bergen og bor nå i Holmestrand. Det var 24 søkere til stillingen.

Statsbudsjettet 2019: Folkehøgskolerådet er takknemlig for to nye folkehøgskoler

Publisert

– Vi gleder oss over den satsingen på folkehøgskole som Regjeringen viser i budsjettet de har lagt frem i dag, sier Christian Tynning Bjørnø, daglig leder i Folkehøgskolerådet. – De to nye folkehøgskolene på Evje og Svalbard blir et flott supplement til dagens 80 folkehøgskoler, sier Tynning Bjørnø.

Lederforum med årsmøte i IF midt i november

Publisert

Velkommen til Lederforum 2018 med årsmøte i IF for rektorer, ass. rektorer/inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er vår årlige felles arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole. Også i år legges forumet til Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen i dagene 13. til 15. november.

Styrekurs for skolestyremedlemmer, styreledere og rektorer i folkehøgskolen

Publisert

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å sitte i styret for en vanlig hel-kommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene. Det vil dette kurset bringe eksempler på.

Rektorskolen utsettes til neste år

Publisert/Oppdatert

Oppstart av andre kull av studiet "Verdibasert endringsledelse i folkehøgskolen" ved HSN, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN), utsettes til juni neste år. Ved utsatt opptaksfrist i år, manglet det noen søkere for at USN kan starte studiet i år.

Ny hovedtariffavtale på plass i KS

Publisert

Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret i KS-området er på 2,8 prosent, mens høgskolegruppene/lærere fikk en ramme på 2,95 prosent.

Forhandlingene om særavtale utsatt til september

Publisert

Forhandlingene om ny særavtale for lærerne skulle vært forhandlet før nyttår som var. Organisasjonene har imidlertid blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolene til september. Avtalen vi har er nå forlenget og gjort gjeldende til forhandlingene eventuelt kommer til justerte avtaler.

Velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2018

Publisert/Oppdatert

For andre gang har vi gleden av å ønske velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA. Med FOLKEHØGSKOLEUKA kombinerer vi våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med aktuelle kurs for de som har vært i folkehøgskolen en stund. Ved å legge en rekke kurs samtidig i andre uke av august, kan flere møtes, for gjennom foredrag, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, og sosialt samvær, få inspirasjon og faglig påfyll rett før oppstarten av nytt skoleår.

Økonomikonferanse for folkehøgskolene i april

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolerådet inviterer til folkehøgskolenes økonomikonferanse 18.-20. april 2018 på Sanner Hotell på Gran i Hadeland. På konferansen vil en rekke aktuelle økonomiske og administrative anliggender tas opp.

Kalender