Idé- og prinsipprogram for FHF 2021 – 2025.

Publisert/Oppdatert

Frilynt folkehøgskole vektlegger grunnleggende humanistiske verdier, som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, likeverd, solidaritet og aksept for den enkeltest integritet.

Takk for 2021

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet vil takke alle medlemmer, tilsette og samarbeidspartnarar for året vi har lagt bak oss!

Folkehøgskoleforbundet: Eit attraktivt forbund for alle yrkesgrupper

Publisert

Det er med audmjuk ærefrykt eg går inn i rolla som leiar for Folkehøgskoleforbundet i dei komande to åra. Samstundes  er eg trygg på at eg har solid erfaring og mykje av den type kunnskap som skal til for å drive arbeidet vidare framover. Forbundet skal vere i front og stake ut kursen for frilynt folkehøgskule.

Arbeidslivet: Godtgjøring for særskilt arbeidstid

Publisert

I et skoleslag som vårt, hvor internatet er en integrert del av læringsprogrammet, vil det være behov for at langt de fleste ansatte vil arbeide på tider i tillegg til normalarbeidsdagen. Elevene må spise også i helgen, lørdagsundervisning inngår som en del av tilbudet og noen må være tilgjengelig også på natten ved behov. Det finnes mange ulike løsninger blant skolene, men de fleste har kjøkkenpersonale som går i turnus, og så å si alle har lærere som går tilsynsvakter fordelt utover skoleåret.

Folkehøgskolenes mentorordning vil nå flere unge

Publisert

Ansatte fra seks folkehøgskoler deltok 19. august på kurs i hvordan folkehøgskoler kan etablere et mentortilbud for de av elevene som viser seg ikke å ha gjennomført eller fullført videregående opplæring (VGO). Kurset bygger på erfaringene som Ringerike, Risøy og Sandefjord folkehøgskoler høstet i det to-årige pilotprosjektet i 2016-2018. I tillegg fulgte elleve skoler med på kurset digitalt. Potensielt vil derfor nærmere en firdel av landets folkehøgskoler nå kunne tilby mentorsamtaler til de av elevene som ønsker det for å øke motivasjonen for å fullføre VGO etter folkehøgskolen.

På nett: Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet valgte ny leder

Publisert

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet skulle samle frilynt folkehøgskole på Sogndal folkehøgskule fra 31. mai til 2. juni. Pandemien la en stopper for det, og alternativet ble landsmøte på nett – 1. juni. De 60 delegatene valgte Einar Opsvik til ny leder.

Landsmøtet 2021

Publisert

60 delegater og 16 gjester og medlemmer deltar på digitalt landsmøte tirsdag 1. juni. 28 skoler er representert.

Komiker Jonas Rønning kommer til landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert

Jonas Rønning har 17 år bak seg i underholdningsbransjen, og er uten tvil en av landets mest populære standupkomikere. Nå skal han gi landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet en kickstart – kanskje noen vennlige spark og et dytt i ryggen. Vi ser fram til hans skråblikk på folkehøgskole og hvorfor det er lurt å ta et år der. Rønning har selv to år bak seg i skoleslaget.

Folkehøgskoleuka 2021 på Fana folkehøgskule

Publisert/Oppdatert

Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2021! I fjor stoppet pandemien oss, men i år er endelig tilbake. Hold av mandag 9. til torsdag 12. august. Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for dere som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.

Folkehøgskolene etablerer mentortilbud for elever uten fullført VGO

Publisert

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolene som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er imidlertid i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker avklaring og eventuell styrket motivasjon for å fullføre VGO.

Kalender