Landsmøtet 2021

Publisert

60 delegater og 16 gjester og medlemmer deltar på digitalt landsmøte tirsdag 1. juni. 28 skoler er representert.

Komiker Jonas Rønning kommer til landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert

Jonas Rønning har 17 år bak seg i underholdningsbransjen, og er uten tvil en av landets mest populære standupkomikere. Nå skal han gi landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet en kickstart – kanskje noen vennlige spark og et dytt i ryggen. Vi ser fram til hans skråblikk på folkehøgskole og hvorfor det er lurt å ta et år der. Rønning har selv to år bak seg i skoleslaget.

Folkehøgskoleuka 2021 på Fana folkehøgskule

Publisert/Oppdatert

Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2021! I fjor stoppet pandemien oss, men i år er endelig tilbake. Hold av mandag 9. til torsdag 12. august. Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for dere som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.

Folkehøgskolene etablerer mentortilbud for elever uten fullført VGO

Publisert

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolene som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er imidlertid i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker avklaring og eventuell styrket motivasjon for å fullføre VGO.

Valgnemdas innstilling til landsmøtet klar

Publisert/Oppdatert

Valgnemdas leder, Per Kjelland fra Elverum, presenterer nå deres innstilling til valg på styret og ulike utvalg valg - på Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet, Sogndal 31. mai-2. juni. Einar Opsvik, Møre og Kristian Lund Silseth, Nordmøre - innstilles til ledervervet. Ingvar Øydvin i styret tar ikke gjenvalg - valgnemda innstiller på rektor ved Buskerud folkehøgskole, Mariann Aaland, som nytt styremedlem.

Kurs: MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO

Publisert/Oppdatert

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolen som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker det, til avklaring og motivasjon for å fullføre VGO.

Velkommen til introduksjonskurs i Frirommets debattmodell

Publisert

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt folkehøgskole i Norge. Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og bærekraftig samfunn.

Kamp om ledervervet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

På landsmøtet i Sogndal fra 31. mai til 2. juni skal Folkehøgskoleforbundet velge ny leder. Live Hokstad gir seg etter to år i rollen. Valgnemda innstiller på to lederkandidater - det er Einar Opsvik (61), rektor ved Møre folkehøgskule, og Kristian Lund Silseth (60), rektor på Nordmøre folkehøgskule. Begge har lang fartstid i skoleslaget og har hatt ulike verv i Folkehøgskoleforbundet gjennom mange år. Vi har stilt dem noen spørsmål for å bli bedre kjent med hva de brenner for og vil bidra med inn i organisasjonen.

Studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert

Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge (USN), utarbeidet i samarbeid mellom FHF, NKF og USN. Studiet er skreddersydd for deg som jobber i folkehøgskolen, og gir innsikt i folkehøgskolepedagogikk, og kan være første skritt på veien mot formell undervisningskompetanse.

Forsvarlig arbeidstidsordning i folkehøgskolen

Publisert

Arbeidsmiljøloven (AML) har som formål at arbeidstakere har en arbeidstid som ikke påfører dem unødvendig helsemessige og sosiale belastninger. For å sikre arbeidstakere nok hviletid og fritid, heter det at de skal ha minst 11 timers arbeidsfri i løpet av 24 timer, og en periode på minst 35 timers sammenhengende arbeidsfri i løpet av en uke.  

Kalender