Song som danningsarena

Publisert/Oppdatert

Motstanden er til å ta og føle på når vi på min skule set i gang eit song- og korprosjekt over fire dagar ei regntung novemberveke. Aktive friluftlivselevar argumenterer med at «Vi kom ikkje hit for å synge i kor». Det kan stemme at dette ikkje er det som står øvst på skulen sine web-sider, men lange tradisjonar og mange gode erfaringar driv dette arbeidet vidare framover. For dei som er opptatt av friluftsliv er dette ein ny måte å bruke kroppen på.

Lokallaget er viktig

Publisert

Folkehøgskoleforbundet er både en fag- og en idéorganisasjon. Som fagorganisasjon arbeider vi sentralt for gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i folkehøgskole, og fremmer krav ovenfor myndighetene på skoleslagets vegne gjennom fast plass i ledelsen av Folkehøgskolerådet.

Favoritter fra Norsk Sangbok

Publisert/Oppdatert

Norsk Sangbok har kommet i ny, revidert utgave. Her er det mange godbiter å velge mellom. Sangfolk i folkehøgskolen har plukket ut noen av sine favoritter.

Ny leiar i rektorlaget

Publisert/Oppdatert

Rektorlaget sitt årsmøte vart gjennomført under Lederforum på Hasle Linie Hotel i Oslo i november 2021. Ketil Foss frå Pasvik folkehøgskule, vart valt som ny leiar.

Idé- og prinsipprogram for FHF 2021 – 2025.

Publisert/Oppdatert

Frilynt folkehøgskole vektlegger grunnleggende humanistiske verdier, som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, likeverd, solidaritet og aksept for den enkeltest integritet.

Takk for 2021

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet vil takke alle medlemmer, tilsette og samarbeidspartnarar for året vi har lagt bak oss!

Folkehøgskoleforbundet: Eit attraktivt forbund for alle yrkesgrupper

Publisert

Det er med audmjuk ærefrykt eg går inn i rolla som leiar for Folkehøgskoleforbundet i dei komande to åra. Samstundes  er eg trygg på at eg har solid erfaring og mykje av den type kunnskap som skal til for å drive arbeidet vidare framover. Forbundet skal vere i front og stake ut kursen for frilynt folkehøgskule.

Arbeidslivet: Godtgjøring for særskilt arbeidstid

Publisert

I et skoleslag som vårt, hvor internatet er en integrert del av læringsprogrammet, vil det være behov for at langt de fleste ansatte vil arbeide på tider i tillegg til normalarbeidsdagen. Elevene må spise også i helgen, lørdagsundervisning inngår som en del av tilbudet og noen må være tilgjengelig også på natten ved behov. Det finnes mange ulike løsninger blant skolene, men de fleste har kjøkkenpersonale som går i turnus, og så å si alle har lærere som går tilsynsvakter fordelt utover skoleåret.

Folkehøgskolenes mentorordning vil nå flere unge

Publisert

Ansatte fra seks folkehøgskoler deltok 19. august på kurs i hvordan folkehøgskoler kan etablere et mentortilbud for de av elevene som viser seg ikke å ha gjennomført eller fullført videregående opplæring (VGO). Kurset bygger på erfaringene som Ringerike, Risøy og Sandefjord folkehøgskoler høstet i det to-årige pilotprosjektet i 2016-2018. I tillegg fulgte elleve skoler med på kurset digitalt. Potensielt vil derfor nærmere en firdel av landets folkehøgskoler nå kunne tilby mentorsamtaler til de av elevene som ønsker det for å øke motivasjonen for å fullføre VGO etter folkehøgskolen.

På nett: Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet valgte ny leder

Publisert

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet skulle samle frilynt folkehøgskole på Sogndal folkehøgskule fra 31. mai til 2. juni. Pandemien la en stopper for det, og alternativet ble landsmøte på nett – 1. juni. De 60 delegatene valgte Einar Opsvik til ny leder.