Enighet om ny særavtale på Virke-området

Publisert/Oppdatert

Det ble enighet om ny Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen tirsdag 13. desember. Avtalen gjøres gjeldende fra neste skoleår.

Vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 – 2024 klar

Publisert/Oppdatert

Styret mottok fem søknader om å bli vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 - 2024.

Enighet i forhandlingene om Landsoverenskomst for utdanning

Publisert/Oppdatert

Den 15. november 2022 ble det enighet i hovedoppgjøret på Virke-området.

Kurs i psykisk førstehjelp for unge 13. – 14. februar 2023 (FULLTEGNET!)

Publisert/Oppdatert

Flere og flere rammes av psykisk sykdom. Også på folkehøgskolene opplever vi at elever har ulike psykiske utfordringer. Nå kan vi endelig invitere til kurs i psykisk førstehjelp for unge. KURSET OG VENTELISTEN ER FULLTEGNET. VI SER PÅ MULIGHETER FOR NYTT KURS HØSTEN 2023.

Vertsskole søkes!

Publisert

Folkehøgskoleforbundet søker nå vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 og 2024.

Medarbeidersamtalen

Publisert

Medarbeidersamtaler gjennomføres på mange folkehøgskoler årlig. Den er ikke direkte lovpålagt, men medarbeidersamtalen er et verktøy som kan brukes til å sikre arbeidsmiljøloven §4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling og § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke

Publisert/Oppdatert

Den 22. juni var det forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene som er part i Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen. Partene er enige om viktigheten av at det partssammensatte utvalget snarest viderefører arbeidet med forslag til revisjon av særavtalen, avtalens gyldighet er derfor satt til 31. desember i år.

FOLKEHØGSKOLEUKA 2022

Publisert/Oppdatert

Nå er årets program klart!

Studie i Folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

Nå er det igjen mulig å søke seg til studiet i Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Rørsleglede

Publisert

Eg har vore heldig i mi gjerning som inspektør og rektor og vore omgitt av kreative og entusiastiske lærarar og medarbeidarar. Ein av mine tidlegare kollegaer, ein dyktig og engasjert friluftlivslærar, hadde eit godt auge for folkehøgskulen si tilnærming til både danning og aktivitet.

Kalender