Kalender

Våre Rundskriv

FHF rundskriv 6/2019: Invitasjon til «Dybdekurs i livsmot og mestring» for ansatte i folkehøgskolen med særlig ansvar for elever med utfordringer knyttet til psykisk helse

Publisert

Folkehøgskoleforbundet tilbyr i samarbeid med NKF og Modum bad noen ledige plasser i deres «Dybdekurs i livsmot og mestring».

FHF-rundskriv 5/2019: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Det vil i år deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning.