Folkehøgskolenes forskersymposium

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge inviterer sammen med Universitetet i Sørøst-Norge til forskersymposium. Symposiet blir av smittehensyn holdt som webinar med forelesere og et begrenset antall deltakere tilstede på Campus Vestfold. Symposiet markerer oppstarten av studiet i folkehøgskolepedagogikk og det utvidede samarbeidet mellom USN og norsk folkehøgskole. Vi innbyr ansatte på norske folkehøgskoler og andre interesserte til et møte med forskere fra hele Norden som reflekterer over kompetanseutvikling og forskning i folkehøgskolen.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Bakkenteigen, webinar

Les mer og meld deg på Universitetet i Sørøst-Norges nettside her.

Kalender