Forkurs tillitsvalgtkonferansen

På grunn av den pågående pandemien må tillitsvalgtkonferansen holdes digitalt i høst.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:

Digitalt forkurs for nye tillitsvalgte 22. september 2020

  Tirsdag 22. september
09:00 Velkommen v/ Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF og Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF

Tema: Aktuelle lover og avtaler v/Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF

09:45 Pause
10:00 Min rolle som tillitsvalgt
v/Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF
10:45 Pause
11:00 Mulighet for spørsmål – avsluttes 11.30
Hovedkonferansen starter kl. 12:00

 

Kalender