Hvem er vi, hva gjør vi, hvor vil vi?

Første samling for de fem pilotskolene i prosjektet «Hvem er vi, hva gjør vi og hvor vil vi? – Verdigrunnlag, praksis og formål i frilynt folkehøgskole»

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Folkehøgskolekontoret (Øvre Vollgate 13, Oslo)

Agenda på første møte:

1000 Velkommen/Intro til prosjektet

1030 Skolene presenterer hvordan de har tenkt til å jobbe med verdigrunnlag, praksis og formål i skoleåret 2017/18. Man kan knytte arbeidet opp mot elever, ansatte, deler av ansatte (eks lærere), skoleledelse – og/eller hele organisasjonen. Hver skole har intill 30 minutter hver for sin presentasjon.

1300 Lunch

1345 Workshop – Hva og hvordan ønsker vi å lære av de andre skolene i prosjektet?

1500 Veien videre? Samlinger, innhold og arbeid gjennom året.

1600 Avsluttende ord fra Øyvind Brandt – leder i Folkehøgskoleforbundet

Kalender