Internasjonalt seminar

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker ansatte i folkehøgskolen hjertelig velkommen til seminaret 'Hvordan videreutvikle folkehøgskolenes internasjonale engasjement?' tirsdag 10. september 2019. Se vedlegg for informasjon og program.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Park Inn by Radisson Hotel Oslo, Øvre Slottsgate 2c

Vi ønsker å høre fra skoleledere, pedagoger og andre ansatte som er engasjert i globale utviklingsrelaterte tema og bærekraftig utvikling, og legger opp til en dag preget av innspill fra deltakerne, inspirasjon og påfyll. Vi håper på bred deltakelse, slik at flest mulig folkehøgskoler er representert når vi samles for å finne fram til hvilke strategier som vil bidra til at den enkelte skole og skoleslaget er i front for en bærekraftig utvikling.

På seminaret vil IF og IKF-styrene, hvor også styreleder i NKF og FHF sitter, ha en økt sammen med seminardeltakerne for å bidra inn i denne samtalen. Alle FHS-styrene har et felles Klimaseminar dagen før Internasjonalt seminar og vi vil få høre hva styrene har kommet frem til.

Vi får også høre fra Even Nord Rydningen om Klimabrølet – fra ide til brøl: Hvordan skape engasjement og handling gjennom demokratisk deltakelse? Dagen avsluttes med en inspirerende presentasjon fra informasjons-kampanjen Verdens Beste Nyheter ved Marthe Jæger Tangen.

Seminaret blir i Oslo, og gjør det mulig å delta på både Internasjonalt seminar og Informasjonskonferansen, som starter dagen etterpå. Det er selvfølgelig også mulig å delta kun på Internasjonalt seminar for dem som ønsker det.

Påmelding innen 30. August her

Kalender