Internasjonalt seminar

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) arrangerer også i år Internasjonalt seminar for ansatte i folkehøgskolen. I år legges seminaret tidlig på skoleåret for å få innspill fra skolene om behov og ønsker, samt gi faglig påfyll som vil være nyttig gjennom skoleåret. Tema for Internasjonalt seminar er «Hvordan videreutvikle folkehøgskolenes internasjonale engasjement?» Vi ønsker å høre fra skoleledere, pedagoger og andre ansatte som er engasjert i globale utviklingsrelaterte tema og bærekraftig utvikling, og legger opp til en dag preget av innspill fra deltakerne, inspirasjon og påfyll. Vi håper på bred deltakelse, slik at flest mulig folkehøgskoler er representert når vi samles for å finne fram til hvilke strategier som vil bidra til at den enkelte skole og skoleslaget er i front for en bærekraftig utvikling.

Vi har lagt dagsseminaret til tirsdag 10. september 2019. Seminaret legges på et sted som enkelt gjør det mulig å delta på både Internasjonalt seminar og Informasjonskonferansen, som starter dagen etterpå. Det er selvfølgelig også mulig å delta kun på Internasjonalt seminar for de som ønsker det. Mer informasjon om seminaret og påmelding kommer.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Sentrale Østlandet (sted kommer)
Kalender