Kurs for driftsansvarlig/vaktmester i folkehøgskolen

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med. Du inviteres herved til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Best Western Karl Johan Hotell, Oslo

Invitasjon til:

DAGSKURS FOR VAKTMESTRE/DRIFTSANSVARLIGE I FOLKEHØGSKOLEN

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med. Du inviteres herved til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen. Kurset blir på Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johansgate 33 i Oslo, torsdag 16. november fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema.

Program 

(med forbehold om endringer)

09:00    Velkommen v/forbundsleder Øyvind Brandt
Kort om folkehøgskolens idé og organisering v/Øyvind Brandt

09:20     Innledende foredrag:

Innregulering og behovsstyrt ventilasjon

Enøk og internkontroll

v/Jan Erik Holmberg, spesialrådgiver VVS,  AFK Eiendom/Akershus fylkeskommune

12:00    Lunsj på Café Christiania

13:00    Innledende foredrag fortsatt:

Økonomi for driftspersonell v/Johan Smith

Utfordringer og muligheter i møte med elevene? v/Sindre Vinje

Avtaleverket og pensjonsordning og for praktisk personalet? v/Knut Simble

Del og stjel. Tema/ideer/tips som er meldt inn presenteres kort for drøftinger.

16:00    Avslutning v/Øyvind Brandt

Kursavgift kr 1225,- inkluder lunsj.

Ved evt. behov for overnatting, kan vi bestille rom på Best Western Karl Johan Hotell på Folkehøgskoleforbundets avtale. Det koster kr. 1145.- for enkeltrom.

For å kunne gjennomføre kurset må vi ha minst 12 deltakere.

Påmelding skjer til knut.simble@folkehogskole.no innen 1. november. Merk: Påmelding dagsseminar for vaktmestre/driftsansvarlige
Evt. spørsmål kan stilles til knut.simble@folkehogskole.no (tlf 97428979)

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                            Knut Simble
leder                                              generalsekretær

Kalender