Kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

På skolen har dere kanskje fått nye ansatte gjennom året, eller vil få nye ansatte til høsten. Hverdagen på skolene har lett for å sluke alle, og det kan være en stor utfordring å gi alle nye en god innføring i skoleslaget. Vi inviterer til kurs for nye lærere og ledere i folkehøgskolen. Kursene er i uke 33 på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker. Kurs for nye lærere er fra 10. august til 13. august, mens kurs for nye ledere holdes fra 10.til 11. august.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole
Kalender