Kurs for nye tillitsvalgte

Kurs i forkant av tillitsvalgtkonferansen for deg som er ny eller relativ ny tillitsvalgt/lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Sanner Hotell, Gran, Hadeland

Se vedlegg for innkalling, program og praktiske opplysninger.

Kalender