Kurs i etablering av MENTORTILBUD i folkehøgskolen

Kurs i etablering av
MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO
19. august 2021, Folkehøgskolekontoret, Oslo

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolen som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker det, til avklaring og motivasjon for å fullføre VGO.
Pilotprosjektet Mentorordning i folkehøgskolen i 2016-2018 viser at skolene med noen enkle grep og litt mer systematiske tilnærming kan hjelpe flere unge til å starte og fullføre VGO etter året på folkehøgskole.
Vi tar med oss det beste fra pilotprosjektet og tilbyr nå dagskurs i etablering av et overkommelig mentortilbud for elever uten fullført VGO. Kurset er et samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, og er for lærere, ledelse og andre ansatte som ønsker å tilrettelegge og gjennomføre tilbudet på egen skole.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Folkehøgskolekontoret, Brugata 19, Oslo

Selve kurset er gratis, og ordningen vil ikke belaste skolen i vesentlig grad, men hjelpe den enkelte elev som trenger det med å komme til en avklaring om og eventuelt økt motivasjon til å fullføre VGO. Dette vil også være samfunnsnyttig, og og bidra til skoleslagets legitimitet. Altså en meningsfull og givende innsats.
Kurset gjennomføres i Brugata 19, 1. etasje i Oslo. Kurset kan følges på VIMEO: https://vimeo.com/event/1203391/987752e457 . Se vedlagte invitasjonsfolder for ytterligere informasjon. For eventuelle spørsmål kontakt Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no /tlf.: 900 77 694.

Pris: Ingen kursavgift. Det serveres kaffe/te under kurset og en enkel lunsj midt på dagen. Reise og ev. opphold dekkes av egen skole.

Påmelding: Avsluttet

Vi ser frem til en hyggelig og nyttig dag sammen.

Kalender