Kurs i styrearbeid for styremedlemmer, -ledere og rektorer i skolestyrer

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Park Inn by Radisson Oslo, Øvre Slottsgate 2 C

Påmelding: https://forms.office.com/r/QRCh6nMunT

Folkehøgskoleforbundet inviterer i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene. Det er flere som har meldt behov for et kurs i styrearbeid, tilsvarende de gjennomført tidligere, så vi har sørget for god plass.

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å sitte i styret for en vanlig helkommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter.

I kurset vil vi ta for oss skolestyrets og styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som opprettholder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, andre relevante lover, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

Om man er erfaren eller ny som styremedlem ved en folkehøgskole, enten som eier-, tilsattes eller elevenes representant eller rektor, vil kurset gi deltakerne et bedre fundament og bidra til å gjøre dem tryggere på å utøve den viktige og ansvarsfulle rollen i skolens øverste organ.

Priser

Det er ingen kursavgift. Dagpakker og evt. overnatting gjøres opp direkte med hotellet.

Dagpakke: kr. 695,- pr. dag (møtelokale, lunsj og bevertning)

Overnatting: kr. 1.785,-

Sted: Park Inn by Radisson Oslo, Øvre Slottsgate 2 C

Det blir felles middag for de som ønsker det på mandag kveld.

Kalender