Mellom solskinn og ruskevær

Andre samling for de fem pilotskolene.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Folkehøgskolekontoret (Øvre Vollgate 13, Oslo)

PROGRAM

12. sept
1030 Velkommen
1045 Hvor er vi så langt? Orientering om arbeid fra pilotskolen. 20 min pr skole.
1245 Lunch
1345 Psykisk helse og livsmestring (ved Marie Wiland, IKF)
1530 Resilience – presentasjon av et skoleprogram
1700 Avslutning for dagen
1900 Felles middag for de som ønsker (Nb! Meld dere på. Vi booker bord)

13. sept
0900 Morgensamling: Hva burde alle ansatte i folkehøgskolen kunne innen arbeid med psykisk helse?
1000 Workshop – Hvordan få gode data fra prosjektet? Metodebank?
Felles data/spørreskjema for pilotskolene?. Innledning ved prof. Kjell Stormark //
1200 Lunch
1300 Workshop – del 2.
1400 Veien videre. Innhold for 3. samling 20-21 november.
1500 Avslutning

Kalender