Parallelle Seminarer om GLOBALT MEDBORGERSKAP

Folkehøgskolerådets underutvalg, Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer til parallelle seminarer for elever og ansatte om GLOBALT MEDBORGERSKAP 22. - 24. november 2021 - "Klart vi kan påvirke!"

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:

Det blir faglig påfyll, erfaringsutveksling, diskusjoner, framtidstenkning og aksjon!

Ansatte på folkehøgskoler kan delta med eller uten elever.

 

Målgruppen er elever og lærere/ansatte som er opptatt av globalt engasjement, solidaritet, miljø og utvikling.

Hele linjer (maks 10) kan melde seg på, men også elever som f.eks. går på relevante valgfag.

Vi har maks plass til 50 elever og 20 ansatte, så her gjelder først til mølla-prinsippet.

 

Følg lenke for påmelding: https://forms.gle/e9kSE3BLQK5SkCY88

For mer informasjon, se invitasjon til seminarene under vedlegg.

Under er tema som blir tatt opp på de to seminarene (man deltar kun på ett seminar)

– mer detaljert program kommer:

Kalender