Pilotprosjekt om folkehøgskole og rus

I samarbeid med NKF gjennomførast eit pilotprosjekt i regi av KoRus. Det har tittelen «Folkehøgskole og rus» og blir halde i våre lokalar i Brugata 19 i Oslo. Vi har samarbeidd med KoRus om innhaldet i kurset for å sikre at det får eit fokus som er tilpassa folkehøgskulen sitt behov og pedagogikk.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Folkehøgskolekontoret, Brugata 19, 0186 Oslo
Kalender