Tillitsvalgtkonferansen 1.-3. november 2022

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Sanner Hotell, Gran på Hadeland

1. – 3. november arrangeres tillitsvalgtkonferansen.

Se vedlegg for påmelding og program.

Kalender