Tillitsvalgtkonferansen


Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Sanner Hotell, Gran på Hadeland

31. oktober – 1. november arrangeres det forkurs for nye tillitsvalgte
1. – 3. november arrangeres tillitsvalgtkonferansen

Sett av datoen i kalenderen

Program kommer i løpet av høsten

Kalender