Tillitsvalgtkonferansen

På grunn av den pågående pandemien må tillitsvalgtkonferansen holdes digitalt i høst.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Webinar

PROGRAM – digital tillitsvalgtkonferansen 22.-23. september 2020

Tirsdag 22. september
12:00 Velkommen og presentasjon

Live Hokstad, leder FHF & Gunnar Birkeland, leder NKF

12:10 – 12:35 Hva har vi lært av koronakrisen?

Christian Tynning Bjørnø – daglig leder av Folkehøgskolerådet

Andreas Melberg – daglig leder NKF
Steinar Sundvoll – organisasjonsrådgiver NKF

Angelina K. Christiansen – generalsekretær FHF

12:35 – 13:15 Erfaringsutveksling etter koronakrisen, i grupper

inkl. pause (Ha gjerne kaffe eller te i nærheten)

13:15 – 14:00 Oppsummering fra gruppene
14:15 Forhandlingsteknikk v/forbundenes advokat Bjørn Bråthen
15:00 – 16:00 Spørsmål til Bjørn Bråten

 

 

Onsdag 23. september
09:00 Morgensamling
09:10 Lønnsoppgjøret
-lokale forhandlinger
-særavtalespørsmål mm v/Bjørn Sævareid – Utdanningsforbundet
10:30 Spørsmål til Bjørn Sævareid
11:00 Oppsummering / avslutning
11:30 Slutt

 

 

Kalender