Trøndermøtet (drøftingsdager i D2)

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Skogn folkehøgskole

Tema på årets trøndermøte blir:

EMR

Vi tar utgangspunkt i EMR, som er en frase vi aktivt arbeider etter i skoleåret.Frasen kommer opprinnelig fra en av landets mest kjente professorer Svein Svebakk, som er inne på hvordan både arbeidsmiljø, og det totale psykososiale miljøet vil bli preget av EMR. EMR står for en tenkning, hvor E står for Empati, M for med, R står for Rævspark.

Her vil vi komme inn på undertema som:

  • Fysisk aktivitet, læring og sosialt overskudd – Lars Waade
  • Hopless Homoes – Gene Edgerton
  • Med rene ord om svart humor og EMR fra Svein Svebakk

 

Det vil selvfølgelig også bli «Den gyldne sko», festmiddag med dans – og paralelle sesjoner for de ulike faggruppene.

Vi håper selvfølgelig på stort oppmøte, og en anledning for oss til å vise fram vårt nye internat.

Med vennlig hilsen

Lars Waade

Rektor Skogn Folkehøgskole

Kalender