Webinar for ansatte i folkehøgskolen

Det har vært en utfordrende tid for folkehøgskolene, og samfunnet ellers, siden coronaviruset kom til Norge. Samtidig har vi gjort oss mange nye erfaringer som det nå er viktig å reflektere rundt, særlig sett i et bærekraftperspektiv.

• Folkehøgskolerådet, NKF og FHF inviterer derfor til et webinar for ansatte i folkehøgskolen fredag 5. juni kl. 13:00-14:00. Webinaret innledes av Ole Andreas Kvamme, universitetslektor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO.

• Rett etter dette webinaret inviterer Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) til et webinar rettet mot lærere på solidaritet/globalt fokus linjer hvor vi i løpet av webinaret drøfter utfordringer og muligheter knyttet til reising for kommende skoleår. Dette webinaret starter kl. 14:15 fredag 5. juni og varer 1 time. Se vedlegg med informasjon til begge webinarene.

• For påmelding, følg lenke: https://forms.gle/8CX75SbTi1a2r1YU6. Påmeldingsfrist onsdag 3. juni.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Kalender