Webinar: Hvordan inkludere alle elevene helt fra skolestart?

Tema: Et webinar i samarbeid med Unge funksjonshemmede om inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i folkehøgskolen.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Zoom
Kalender