Webinar – sjølvevalueringsrapport

Digitalt webinar om sjølvevaluering blir arrangert torsdag 10. februar kl. 12 - 15. Påmelding i link nedanfor.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Digitalt i Teams

Hausten 2021 fekk alle IF-skulane tilbud om tilbakemelding på sin sjølvevalueringsrapport frå 2020-21. 19 skular takka ja til dette tilbodet. Dei får tilsendt en eiga tilbakemelding i løpet av kort tid. Arbeidet med den generelle tilbakemeldinga er resultat av samarbeid mellom FHF og NKF og såleis basert på skular frå begge greiner. Dagens webinar vil oppsummere erfaringar frå fjorårets sjølvevaluering, gi generelle tilbakemeldingar og konkrete eksempel. Påmelding til finn du webinaret her: https://forms.gle/Lrh7z875XwXw73SC9

 

Kalender