10 gode råd for hvordan jobbe mot politikerne

Leder av Stortingets KUF-komité Marianne Aasen (AP) ga 10 gode råd for hvordan jobbe mot politikere, da hun besøkte rektorforum i frilynt folkehøgskole 2012 i Drammen.

Første råd er å finne ut hvem dine politikere er, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Andre råd er at alle partier er like viktige, men noen kan være viktigere enn andre på ulik tid og sak.

Tredje råd er en oppfordring om å være ryddig, saklig og etterrettelig, noe hun mener folkehøgskolebevegelsen er

Fjerde råd er å synliggjøre verdien av folkehøgskolen, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Femte råd er å lete etter det som engasjerer den enkelte politiker, for lettere å komme forbi dennes «beskyttelsesmekanismer».

Sjette råd er å komme med bidrag til å løse utfordringer, ikke skape nye problemer for politikeren.

Syvende råd er å etablere gode og relevante nettverk for skolen og skoleslaget.

Åttende råd er å være kort og tydelig på hva man vil, når man først henvender seg.

Niende råd er å bruke media, men med omhu.

Og til slutt tiende råd, som er å være tålmodig. Ting tar tid i det politiske system. 

 

De som var tilstede i Drammen fikk med seg Aasens utdyping av hvert av disse punktene.

Kalender