I år er det hele 30 år siden Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ble opprettet som et utvalg under Folkehøgskolerådet. Dette markerer IU ved å gi ut jubileumsheftet Folkehøgskolenes internasjonale engasjement. 

I heftet kan man lese om noe av det IU har gjort de siste årene, samt mange eksempler på og refleksjoner rundt det mangfoldet av internasjonalt engasjement som finnes i folkehøgskolen i dag.

IU vil rette en stor takk til alle bidragsyterne i heftet, og til kolleger og andre som har bistått med konstruktive innspill og tilbakemeldinger.

Vi håper at jubileumsheftet kan være med å inspirere til videre internasjonalt engasjement i folkehøgskolen, og IU håper å fortsette å være en ressurs for folkehøgskolene i tiden fremover!

Alle folkehøgskolene i Norge skal ha mottatt to eksemplarer av heftet. For bestilling av flere eksemplarer, kontakt: brita@folkehogskole.no. Pris pr. hefte kr. 60,- + porto.

Kalender