Styret de neste to årene

Landsmøtet fulgte innstillingen fra valgnemnda og valgte følgende til å sitte i styret de kommende to årene:

Øyvind Brandt (leder), Sivelin Kjølstad (medlem), Kristin Smith (medlem), Jan Martin Medhaug (medlem), Ingvard Øydvin (medlem), Ronnie MAG Larsen (1. vara), Line C. Tirslaug (2. vara) og Ingjerd De Graaff (3. vara)

Kalender