43 søkere til stillingen som rådgiver for pedagogisk utviklingsarbeid

Ved søknadsfristens utløp 23. januar var det 43 søkere til stillingen som rådgiver for det felles pedagogiske utviklingsarbeidet (PUF).

Dette var 2.gangs utlysning og det tas sikte på tilsetting allerede i NFs styremøte d. 6. februar.

Kalender