500 medlemmmer i Norsk folkehøgskolelag

11. februar 2011 brøt vi endelig 500 grensen mht medlemstall.
Styret ønsker å takke alle dem som har stått på for å rekruttere nye medlemmer
2005 var medlemstallet 416 og økningen er på nesten 20%.

Kalender