Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen

Folkehøgskoleforbundet ønsker å bidra til ekstra inspirasjon til skolestart, og gir alle de frilynte skolene et eksemplar av boka «Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen». Boka er ført i pennen av Benedicte Hambro, og er et resultat av mange års erfaring i frilynt folkehøgskole. Boka gir råd og tips som vil være fine å ta med seg inn i skolehverdagen.

Kort om boka
«Å sende et menneske til månen» er delt inn i åtte hovedkapitler, med en påfølgende praktisk del med opplegg, leker og spill.  Målet er å gjøre skolene og den enkelte ansatte mer bevisst på det som skjer på skolen. Boka tar også kort for seg prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær», med forslag til opplegg som kan være med på å styrke elevenes psykiske helse og motvirke uhelse. Fortelling som pedagogisk metode, med en samling historier er blant annet også med.

Ønsker dere flere eksemplarer av boka, er det mulig å bestille den fra Folkehøgskoleforbundet. Boka koster kr. 375,- og kan bestilles ved å sende en epost til: fhf@folkehogskole.no.

Kalender