«Allmenndannelse i folkehøgskolen»

I forbindelse med masterstudie Utdannelsesledelse har Marianne Stormoen Jepsen jobbet med allmenndannelse i folkehøgskolen og sett på hvordan skolene uttrykker seg om det i verdigrunnlagene sine

Oppgavens tittel var: Allmenndannelse i folkehøgskolen. Hva er den norske folkehøgskolens dannelsesideal i 2008.

Kalender