Alt klart til feiring av folkehøgskolen 150 år

Lørdag 1. november 2014 er det på dagen 150 år siden Norges første folkehøgskole, Sagatun, hadde offisiell åpning på Hamar. Folkehøgskolene markerer derfor 150 år i Norge samtidig som grunnloven er 200 år med jubileumsarrangement og fagseminar på Hamar denne dagen.

1. november 1864 åpnet landets første folkehøgskole Sagatun på Hamar. Folkehøgskolene springer ut av det gryende demokratiet på 1800-tallet og hadde stor betydning for utviklingen av demokratiet i Norge for mer enn 100 år siden. Fortsatt er demokratisk dannelse bærende i folkehøgskolenes virksomhet.

 

I anledning grunnlovsjubileet og folkehøgskolene 150 år i Norge inviterer vi derfor til jubileumsarrangementet «Stemmer» i Kirsten Flagstad-salen i Hamar nye kulturhus, lørdag 1. november kl 18.30. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holder jubileumshilsenen.  

 

Sentralt i folkehøgskolens danningsideal står myndiggjøring av mennesket. «Stemmer» viser til det bidraget norsk folkehøgskole har stått for og stadig bidrar med for den enkelte og inn i det norske og internasjonale samfunnet demokratisk, kulturelt og verdimessig. Alle innslag fra scenen har sitt utspring i folkehøgskolen.

 

Etter en kort prolog, framført av en nåværende elev, vil 250 elever synge bursdagssangen før Bjørnson holder tale. Slik starter programmet som består av dans, musikk, sang, bildeprogram, mv.

 

Som innledning til Røe Isaksens jubileumshilsen vil DemokratiBudstikkene, som de siste to månedene har reist landet rundt og utløst utallige åpne demokratiarrangementer, ankomme scenen. DemokratiBudstikkene ble offisielt startet av stortingspresident Olemic Thommessen under Arendalsuka i august. Nå avsluttes de ved å overrekkes regjeringen.

 

Demokrati-Budstikka inngår som ett av flere prosjekt under tittelen GRIP DEMOKRATIET. De andre prosjektene er #democracywall, en elektronisk vegg for demokratistatements fra hele verden formidlet via norske folkehøgskoleelever på studiereiser, og Europe+, Democracies in Change, en ungdoms-dialogkonferanse der europeiske ungdommer kommer med konsensusråd til norske og europeiske politikere om hvordan vitalisere og styrke legitimiteten til våre demokratier inn i fremtiden.

  

Vi viser til vedlagt invitasjon og program for mer informasjon.

Kalender