Anne Tingelstad Wøien tilsatt som daglig leder av Folkehøgskolerådet

Styret i Folkehøgskolerådet har tilsatt Anne Tingelstad Wøien (55) som ny daglig leder i FHSR. Wøien har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef for utdanning i hovedorganisasjonen Virke. Hun satt to perioder på Stortinget, fra 2009 - 2017, for Senterpartiet.

Anne T Wøien har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef for utdanning i hovedorganisasjonen Virke. Her har hun hatt ansvar for å tilrettelegge og bistå medlemmene i arbeidet med å bedre deres rammebetingelser gjennom å utvikle og være pådriver av interessepolitiske strategier, jobbe opp mot myndighetene på alle nivå, delta i høringer og utvalgsarbeid.

Hun har bak seg to perioder på Stortinget for Senterpartiet (2009 – 2017). I perioden 2005 – 2009 var hun politisk rådgiver for to statsråder, og de to årene før det var hun engasjert i fylkespolitikken i Oppland. Anne T Wøien er utdannet lærer med 13 års fartstid i skolen i Gran kommune, der hun også var øvingslærer for Høgskolen i Hedmark.

Anne er fra Hadeland og bor delvis i Oslo og delvis i Brandbu. Hun sier at hun anser stillingen som daglig leder som en spennende mulighet å kunne jobbe særskilt med et spennende skoleslag som gjør en formidabel jobb for ungdommen. Hun gleder seg til å være med på å styrke folkehøgskolens posisjon overfor politikere, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Gjennom sitt yrkesaktive liv og frivillige engasjement har Anne arbeidet for barn og unge og deres utdannings- og oppvekstvilkår. «I dag er det rekordmange ungdommer som søker seg til folkehøgskolene,» sier hun. «Det er en pekepinn på at skoleslaget er viktigere enn noen gang og at myndighetene i større grad må se folkehøgskolene som en viktig del av det totale utdannings- og opplæringssystemet i Norge. Folkehøgskolene er kjent for innovasjon og nytenkning, men trenger også å kunne ta del i de nasjonale tiltakene som f.eks. videreutdanning for lærere. Å få anledning til å være pådriver for folkehøgskolene i en tid der ungdom sliter med mange kryssende forventninger både fra seg selv og andre, blir en spennende utfordring.»

Folkehøgskolerådet opplever at vi i Anne T Wøien har fått en strukturert, engasjert og målrettet daglig leder. Vi er sikre på at hun vil bruke sin kapasitet og kompetanse i de krevende arbeidsoppgavene som venter henne, som også innebærer å bli kjent med det rike og mangfoldige folkehøgskolelandskapet.

Folkehøgskolerådet anbefaler Anne T Wøien varmt overfor skolene og FHS-kontoret og ber alle ta vel imot henne når hun starter opp en gang på nyåret. Inntil hun er på plass, er det leder og nestleder av FHSR, Gunnar Birkeland og Live Hokstad, som ivaretar daglig leders ansvar.

 

 

Kalender