Arbeidet med forslag til nytt prinsipprogram er startet

Mandag og tirsdag 21. og 22. november var programnemnda samlet for en første arbeidsøkt. Nemnda har fått i mandat av styret i NF å ta fram forslag til nytt prinsipprogram for NF. Forslaget skal legges frem på landsmøtet i mars 2013.

På dette første møtet gjorde gruppen seg kjent med hverandre, mandatet og eksisterende prinsipprogram, som ble vedtatt i 2009. Videre drøftet gruppen fremdrift, hvordan den skal jobbe fremover og ikke minst hvordan medlemmene kan og skal involveres i prosessen.

Foreløpig ser det ut til at programnemnda vil benytte litt av Junimøtet på Seljord Folkehøgskule i 2012 til å drøfte viktige prinsipper og evt. dilemmaer, for så å utfordre medlemmene i lokallagene rundt om på skolene og distriktlagene til å komme med innspill til arbeidet.

Da prinsipprogramnemnda gikk fra hverandre tirsdag ettermiddag hadde de allerede etablert et skjellett for nyformulering av prinsipprogrammet, samt begynt å fylle inn innhold/stikkord under de ulike overskriftene. Frem til neste møte i februar vil gruppen benytte en wiki-løsning til i fellesskap å utvikle dokumentet videre.

Prinsipprogrammet skal uttrykke hvilken plattform NF står på og hva NF vil arbeide for.

I programnemnda er Kristin Bjerke fra Sund FHS, Ingjerd de Graff fra Romerike FHS, Einar Opsvik fra Møre FHS og Terje Heggernes fra Seljord FHS. Leder i NF, Øyvind Brandt fungerer som nemdas sekretær. 

Kalender