Arbeidslivet: Bytting av tilsyn og andre vakter

Fleksibilitet og stor grad av frihet er noe av det ansatte på folkehøgskoler verdsetter høyt. Det er vanlig praksis at man internt bytter vakter seg imellom etter behov, dette oppleves som et gode. Jeg skal ikke advare mot en slik ordning, men bare peke på noen ting dere må være oppmerksomme på, da det finnes begrensninger for denne friheten.

De fleste av dere som jobber på skoler har en arbeidsplan som bestemmer når dere skal være på jobb. Kjøkken- og renholdspersonalet har ofte en turnus som inkluderer arbeid i helgene, og lærerne skal etter særavtalens 3.3 (4.3 for kommunale- og fylkeskommunale) ha sin planfestede arbeidstid spesifisert i en arbeidsplan.

Både turnusplan og arbeidsplan er satt opp av arbeidsgiver, og det finnes regler for hvordan arbeidsgiver kan foreta endringer i disse. For praktisk personale skal endringer drøftes med tillitsvalgt, og det skal gis minst 14 dagers varsel. For undervisningspersonalet er det lokalt bestemt hvilke tidsfrister man skal ha, det står: «Prinsipper vedrørende innhold, utarbeiding og endring av arbeidsplaner drøftes på den enkelte skole.» Mange skoler har valgt en varslingsfrist på 14 dager. Ved enighet kan man endre med andre frister.

Alle vaktbytter må godkjennes av leder. Det er flere grunner til dette, og vi begynner med arbeidsmiljøloven (AML). Arbeidsgiver har ansvar for at hviletidsbestemmelsene i AML følges, det kan noen ganger kreve stor balansekunst i det komprimerte folkehøgskoleåret. Arbeidsgiver har ansvar for at din arbeidstid er forsvarlig, og det blir vanskelig for din leder å ivareta denne forpliktelsen dersom du foretar vaktbytter uten å få dette godkjent.

Hva skjer med vakten dersom den du har byttet med blir syk? Hvis vaktbyttet er godkjent av leder har ikke du lengre noe ansvar for avvikling av denne. Uten en slik godkjenning er det du som må komme på jobb. Arbeidsgiver har også ansvaret for å til enhver tid ha personale med riktig kompetanse til stede på skolen, og kan ha gjort vurderinger i så måte som ikke nødvendigvis er delt med alle.

Dersom det må foretas større endringer, slik vi har erfart de siste årene med avlysning av alle studieturer, er det mulig at du og arbeidsgiver ikke har samme syn på hvor stor del av ditt årsverk du allerede har avviklet. Arbeidsgiver vil ta utgangspunkt i det som er avtalt via arbeidsplanen, og du og den du har byttet med vil måtte be om å få dokumentere faktisk arbeidet tid.

I de fleste tilfeller løser dette seg fint, dere snakker godt sammen og blir enige underveis. Jeg vil likevel oppfordre dere til å innarbeide gode rutiner for godkjenning av vaktbytter, som et ledd i å sikre trygghet og forutsigbarhet i det travle folkehøgskoleåret.

Angelina K. Christiansen,

generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Kalender