Året du aldri glemmer – ny masteroppgave om folkehøgskolen

Tor Anders Bye har studert sosiologi ved NTNU. I mai i år leverte han sin masteroppgave om folkehøgskolen. Oppgaven har fått tittelen 'Året du aldri glemmer' og er en interaksjonistisk analyse av fellesskaps- og identitetsbygging i den norske folkehøgskolen.

Tor Anders var tidligere eleve ved Vefsn folkehøgskole, hvor han også gjør sine feltstudier til masteroppgaven. Les oppgaven her.

Kalender