Årets første medlemsnytt: Fire saker til høring i lokallagene

I første medlemsnytt fra Folkehøgskoleforbundet går det fram at forbundsstyret har sendt ut fire saker til høring i lokallagene: Høring om forbundsstyrets størrelse og sammensetning, høring omendring i felles arrangementer i folkehøgskolen, forslag til endring av prosedyre for personvalg på landsmøtet og innspill til hvordan rekruttere flere medlemmer.

Det opopfordres til å kalle inn til lokallagsmøte for uttalelse om forslagene. Samtidig  oppfordrer vi også til at de lokallag som ikke har valgt et styre, om å velge et styre bestående av lokallagsleder, nestleder og kasserer/sekretær valgt  blant både pedagogisk og praktisk personale.

 

Resten av medlemsnytt nr 1 (februar) 2016 kan du lese her:

Kalender