Arrangerer forskersymposium

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge inviterer sammen med Universitetet i Sørøst-Norge til forskersymposium på Campus Vestfold. Symposiet markerer oppstarten av studiet i folkehøgskolepedagogikk og det utvidede samarbeidet mellom USN og norsk folkehøgskole. Vi innbyr til et møte med forskere fra hele Norden for å reflektere over kompetanseutvikling og forskning i folkehøgskolen.

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge har over flere år arbeidet for å gi norsk folkehøgskole en større tyngde når det gjelder pedagogisk kompetanse og forskning. Som en del av dette arbeidet har det blitt startet opp et samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge med bla. lederutdanning og mentorprosjekt. Samarbeidet med USN og utviklingen av pedagogisk kompetanse innenfor norsk folkehøgskole tar et viktig skritt videre med oppstarten av studiet i folkehøgskolepedagogikk. Det nye studiet er med på å markere skoleslagets felles identitet og vilje til kompetanseutvikling.

Folkehøgskoleorganisasjonene i Norge ønsker å markere det nye studiet og det utvidede samarbeidet med USN med å innby til et forskersymposium på Campus Vestfold. Inge Eidsvåg innleder programmet med en forelesning om folkehøgskolelæreren. Rasmus Kolby Rahbek har en doktorgrad på dansk folkehøgskole og utfordrer oss med et innlegg om «den uprofesjonelle læreren». Jan Gilje foreleser på fredag morgen om «lærerens credo». På programmet finnes også workshop med bla. Annika Pastuhov fra Finland og Stein Laugerød fra USN.

Forskersymposiet innbyr til debatt kring folkehøgskolenes relasjon til forskning og kompetanseutvikling. Hvordan kan folkehøgskolen videreutvikle den spesifikke kompetansen som trenges for å arbeide i skoleslaget? Kan forskning på folkehøgskolen være med på å speile og styrke skoleslaget?

Se foreløpig program på:

https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/folkehogskolenes-forskersymposium

Johan Lövgren

Kalender