Årsmøte i IF og Rektorforum ble gjennomført 18. – 20. november

Årsmøtet i IF og Rektorforum ble gjennomført på Gardermoen 18. - 20 november.

 

Årsmøtet i IF ble ledet av Beate Fasting og Anders Stenvig. Møtet ønsket at styret burde vurdere høyere kontigenter fra skolene til neste årsmøte.

Nye i Styret for IF ble : Brynjar Tollefsen, ny leder. Nytt styremedlem ble Hilde Njøs. Nytt vara medlem Asmund Mjelva

Rektorforum som er NFs satsing på rektorene fikk utrolig flotte tilbakemeldinger. Evalueringsskjemaer vil bli sendt ut med det første og lagt fram til Rektormøtet i Trondheim

 

 

Kalender