AVLYST___Norsk-dansk lærerutveksling – med folkehøgskolepedagogikk i sentrum

PROSJEKTET ER AVLYST 
 
Folkehøgskoleforbundet og Folkehøgskolernes Forening i Danmark inviterer folkehøgskolelærere til å delta i et pedagogisk utviklingsprosjekt i løpet av kommende skoleår. Det er plass til 15 lærere fra hvert land. Oppstartssamling er lagt til Danmark 19.-21. september. Avslutningssamling blir i Norge 26. og 27. april 2017.

Baggrund og formål

Både i Norge og Danmark har vi de seneste årene arbeidet aktivt med å beskrive og utvikle den folkehøgskolepedagogiske praksis. Dette for å bli klokere på hva som er det spesielle ved folkehøgskolen, særlig i forhold til læring og dannelse. Og her er det vesentlige fellestrekk ved de to landenes folkehøgskolepedagogiske praksis, skoleform etc.

 

Formålet med kurset er å øke forståelsen og bevisstheten om folkehøgskolepedagogikk og derved utvikle folkehøgskolelærernes praksis gjennom lærerutveksling. Samtidig vil utvekslingen gi verdifull erfaring med tanke på å kunne videreutvikle tilbudet om kurs og lærerutveksling for lærere i norsk og dansk folkehøgskole. Utvekslingsprogrammet springer ut av og representerer en fornying av den spesielle tradisjonen med folkehøgskoler i Norden.

 

Tid og sted

To arbeidsseminarer – det første i Danmark i september 2016 og det andre i Norge i april 2017 – danner rammen for muligheten for å gjennomføre utvekslingsforløp i løpet av perioden mellom de to seminarer. Utvekslingen kan ha forskjellig karakter og varighet.

19. – 21. september 2016 i Danmark

26. – 27. april 2017 i Norge

 

Program

Se vedlegg.


Hvem kan delta?

Prosjektet retter seg først og fremst til skoler og folkehøgskolelærere som interesserer seg for pedagogisk utviklingsarbeid og til folkehøgskoler og lærere som ønsker å ta del i et felles norsk-dansk samarbeid. Ved å melde seg til kurset og delta i det første seminaret forplikter man seg ikke til å lage en avtale om utveksling, men det forventes at man deltar med den ambisjonen.

 

Påmelding

AVLYST

Kurset har et begrenset antall plasser, da det er avgjørende at lærerne fra Norge og Danmark matcher hverandre i antall, faglighet og ønsker i forhold til selve utvekslingen. Derfor søker man om plass i programmet.

Du søker via denne linken.

Påmeldingsfrist er onsdag den 10. juni 2016.

 

Pris

Prisen for å delta:

•             19. – 21. september 2016 i Danmark – 2800 DKK

•             26. – 27. april 2017 i Norge – 2000 NOK

 

Spørsmål eller ønske om mer informasjon

For spørsmål eller ønske om mer informasjon: sindre@folkehogskole.no  eller mobil 90609979

 

Med vennlig hilsen

Sindre Vinje (Rådgiver pedagogisk utvikling, Folkehøgskoleforbundet)
og Jonas Møller (Pædagogisk udviklingsskonsulent, Folkehøjskolernes Forening i Danmark)

 

 

Vedlegg: Invitasjon til kurs for norske og danske folkehøgskolelærere:
                Norsk-dansk lærerutveksling – med folkehøgskolepedagogikk i sentrum 

Kalender