Avtaleforståelsen om undervisningstid ennå ikke avklart

I høst har det vært en del kontakt mellom NF, NKF, Utdanningsforbundet og Virke om forståelsen av særavtalen mht undervisningstidens omfang. Det er grunn til å tro at avklaring er nært forestående.

I påvente av denne avklaringen er det partsammensatte utvalgsarbeidet som skal lede fram til forhandlingene om ny særavtale satt på vent.

 

Kalender