Bærekraftig folkehøgskole er tema på årets internasjonale seminar

Bærekraftig folkehøgskole er tema i årets internasjonale seminar. Fokus vil være både på folkehøgskolen som arena for bærekraft og hvordan folkehøgskolen kan bli slik arena. Med andre ord inviteres det til ny kunnskap, deling og refleksjon til inspirasjon for arbeidet på egen skole. 

P R O G R A M

«Bærekraftig folkehøgskole»

INTERNASJONALT SEMINAR 20-21 NOVEMBER 2014

 

Torsdag 20.11.14

11:30-12:30:  Lunsj

12:30-13:00:  Velkommen

                      v/Internasjonalt utvalg (IU)

13:00-14:00:  Folkehøgskolen som arena for bærekraft

                      v/ Øyvind Krabberød.

                      Informasjonsrådgiver og redaktør.
                      Informasjonskontoret for folkehøgskolen

14:00-15:00:  Glokale omstillingssenter

15:00-16:00:  Øko-landsby

                      v/ Simen Torp.

                      Grunnlegger av øko-landsby, Hurdal.

                      Filago Økosamfunn.

16:00-16:30:  Kaffe/te med noe attåt

16:30-17:30:  Øko-folkehøgskole?

                      Gruppe diskusjon og presentasjon

17:00-17:30:  Folkehøgskolen for Fremtiden

                      Ungdomsforskere og bærekraft.

17:30-18:00:  GLL Gjort – Lært – Lurt

18:30-19:30:  Middag

20:30-21:00:  Kultur innslag

 

Fredag 21.11.14

08:00-09:00:  Frokost

09:00-09:15:  Morgensamling

09:15-10:00:  For Palmeolje

                      v/ Ato Owusu-Addo. Borgund folkehøgskole

10:00-11:00:  Imot Palmeolje

                      v/ Ane Schjolden. Seniorrådgiver policy og 
                      kampanje. Regnskogfondet

11:00-11:30:  Kaffe/te med noe attåt

11:30-12:00:  Fairtrade

                      v/Henning Johansen.

                      Fairtrade Norge

12:00-13:00:  Tilbake til hverdagen & GLL

                      Gruppe diskusjon

13:00-14:00:  Lunsj

                     Avreise

 

Seminaret holdes på Nestor seniorutvikling Melsomvik

Adresse: Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik

Telefon: 33 33 55 00

Nettside: http://www.nestorutvikling.no/

 

Vi ønsker ansatte i folkehøgskolen velkommen til to inspirerende og interessante dager!

 

Hilsen

Anders Hals (Sund fhs), Ato Owusu-Addo (Borgund fhs), Karine Risnes (Ringerike fhs), Ola Mo (Viken fhs) og Kristine E. Morton (Folkehøgskolerådet)

 

Kontaktperson: Kristine E. Morton e-post: kristine@folkehogskole.no

Telefon: 22 47 43 18, mobil: 98 68 58 96.

 

Påmelding innen 23. oktober 2014 til iu@folkehogskole.no

Arrangementet støttes av Norad og Folkehøgskolerådet

Kalender