Ber om skolenes hjelp ti lå fornye sangboka

Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i det norske samfunnet generelt og i folkehøgskolen spesielt. Folkehøgskoleforbundets mål er å bidra til å fremme sangen. Nåværende hvite utgave av Norsk Sangbok kom ut i 2011/12. Det er derfor styrets vurdering at det er tid for fornyelse av sangboka igjen. Til dette trenger vi skolenes hjelp.

«Vår egen» Norsk Sangbok, nå «den hvite», gis ut av Cappelen Damm i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og ble sist revidert i 2011/2012. Forbundet har hatt ansvaret for revideringer av Norsk Sangbok siden 1927, men boka har røtter helt tilbake til Alvestads Norsk Songbok fra 1898.

Nye sanger kommer til, mens andre med tiden ikke er så aktuelle lenger. Derfor må sangbøker revideres fra tid til annen. En ekstra dimensjon i vår tid er den teknologiske (digitale) utviklingen med muligheten for eventuelt supplerende app-løsninger.

Det er derfor styrets vurdering at det er tid for fornyelse av sangboka igjen.

Vår målsetning er å få til en så anvendelig og allsangvennlig sangbok-løsning som mulig. Til dette trenger vi hjelp fra dere på skolene. Vi ber derfor om at dere på skolen tar dere tid til å fylle ut en samlet tilbakemelding fra skolen, på noen viktige spørsmål vi har for å vurdere form og format på ny utgave av sangboka. Vi ber om at dere skriver inn svarene i vedlagte spørreskjema og returnerer til oss på e-postadresse: angelina@folkehogskole.no   så snart som mulig og innen 1. april.

Etter at vi har fått inn tilbakemelding fra skolene og sammen med forlaget har konkludert hva vi vil gå for, vil vi starte arbeidet med å vurdere selve sangutvalget. Skolene vil selvfølgelig da få anledning til å foreslå sanger som skal beholdes, hvilke som kan gå ut, og hvilke nye som foreslås inn.

Skolene har derfor mottatt rundskriv med spørreskjema om skolens bruk av sang og sangboka. Vi ber om at hver skole svarer samlet til forbundet så snart som mulig og innen 1. april. Se også vedlegg her under.

Kalender