Bli med og skape en bok om pedagogisk tenkning i folkehøgskolen

Vi savner en bok om grunnleggende folkehøgskolepedagogisk tenkning i norsk folkehøgskole. Dette har vi tenkt å gjøre noe med. Folkehøgskoleforbundet har derfor satt seg som mål å forsøke å få til en inspirerende og lett tilgjengelig bok om dette. Utgivelse er foreløpig planlagt til en gang i løpet av neste år (2021).

Øyvind Brandt har på bakgrunn av et langt liv i ulike posisjoner i folkehøgskolen, tilbudt seg å forfatte boken, og har Ronnie MAG Larsen som kontakt i forbundsstyret.

Men vi ber også deg om hjelp.

Alle interesserte i forbundet inviteres herved til å bli med i en form for nettbasert redaksjonsråd eller referansegruppe, som nå er opprettet på Facebook: https://www.facebook.com/groups/296736568005139

Her kan de som ønsker det, gi Øyvind tilbakemeldinger på tema, problemstillinger og tekster som legges ut underveis: Er det noe som savnes og som bør legges til? Fungerer tekster? Har du et godt eksempel på en tematikk som behandles? Etc.

Slik får boken en dimensjon av demokratisk tilblivelse, i tråd med grunnleggende folkehøgskoletenkning, uten å belaste vårt felles miljø med reiser og samlinger. Forfatteren vil imidlertid ha det siste ordet og være ansvarlig for sluttresultatet.

Kalender