Brudd melllom UNIO og KS

Brudd i forhandlingene mellom UNIO og KS. Norsk folkehøgskolelag er gjennom Utdanningsforbundet medlemmer av UNIO. Representanetene fra UNIO mener tilbudet fra KS ikke tar hensyn til likelønnsproblematikken og generelt er for lavt.

Mimi Bjerkestrand fra Utdanningsforbundet har kommet med følgense uttalelse etter bruddet.

Kalender